Så byter du lampor i Järvsöbågen

Varje lampa är försedd med två stycken trådar som ska ligga tätt mot lampsockeln. Ibland kan trådarna komma ur läge. Vik i så fall försiktigt tillbaka trådarna till det läge som bilden visar och prova igen.

Lampa JärvsöbågenSå byter du ut lampor

  1. Ställ Järvsöbågen på ett plant och stadigt underlag.
  2. Tryck och vicka försiktigt på varje lampa (10st).
  3. Om inte det hjälper, så beställ nya lampor här.
  4. När du har bytt samtliga lampor och Järvsöbågen lyser, kan du testa de utbytta lamporna i lamphållarna. Oftast är det en lampa som då visar sig vara trasig. De övriga lamporna kan du behålla och använda som reservlampor.